Καταστατικό - Στόχοι

Το Κέντρο Ελληνισμού έχει καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι δραστηριότητές του διενεργούνται πάντα μέσα στα αυστηρά πλαίσια της εθνικής πολιτικής και της ελληνορθόδοξης θρησκευτικής παράδοσης. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, οι ιδρυτές του Κέντρου επιθυμούν "...την εξύψωσιν του ηθικού, μορφωτικού, κοινωνικού και εκπολιτιστικού εν γένει επιπέδου των απανταχού της γης Ελληνοπαίδων, την φιλοπατρίαν και την αγάπην προς την φύσιν". Το τριπλό σχήμα Φύση-Άνθρωπος-Ελληνισμός, αποτελεί τον πυρήνα των ενδιαφερόντων του Κέντρου και των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από αυτό.

Ειδικότερα, στο 2ο άρθρο του ιδρυτικού καταστατικού ορίζονται σαφώς οι στόχοι του:

 • Η ενεργός και ακατάπαυστη συμπαράσταση προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δίκαια του Ελληνισμού.
 • Η συγγραφή, μετάφραση και έκδοση συγγραμμάτων με αντικείμενα που αφορούν στον Ελληνισμό στο σύνολό του, καθώς και η διανομή τους στον απανταχού απόδημο Ελληνισμό.
 • Η πολυσχιδής υποστήριξη των Αποδήμων Ελλήνων και η ανάληψη ποικίλων πρωτοβουλιών για την άμεση και αδιάκοπη επαφή τους με τη μητροπολιτική Ελλάδα.
 • Η οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
 • Η βιβλιοθήκη θα είναι συνδεδεμένη με τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού και θα διαθέτει μια πλούσια συλλογή CD-ROM με ευρύτατο φάσμα τίτλων σχετικών με τον Ελληνισμό.
 • Η χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες και αλλοδαπούς ερευνητές που θα έχουν ανάγκη χρήσης της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης. Οι υπότροφοι θα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και θα έχουν πλήρη κάλυψη των αναγκαίων εξόδων τους.
 • Η οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων με κύριους θεματικούς άξονες τον απόδημο Ελληνισμό, τη λαογραφία, τα Ελληνικά ήθη και έθιμα, την παρουσίαση και διαφύλαξη ιστορικών αρχείων, την ιστορία και αρχαιολογία της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέματα σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού αλλά και την προστασία του επικίνδυνα απειλούμενου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και της Κύπρου.
 • Η συμπαράσταση στην αξιοποίηση και ανάδειξη Ιστορικών και Αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή του Σχίνου και τη γειτνιάζουσα περιοχή.
 • Η αρωγή στη διάσωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προσπάθεια ανάλογης ευαισθητοποίησης ολόκληρου του Ελλαδικού και Κυπριακού Ελληνισμού.
 • Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Κέντρου σε τοπικούς φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εφ΄όσον αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των αρχών λειτουργίας του Κέντρου.