Σύσταση - Διοίκηση

Το Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού με έδρα τον Πειραιά συστάθηκε στις 25.10.1995 από τους ακόλουθους εταίρους-ιδρυτές:

  • Το ίδρυμα DAMIANOS FOUNDATION με έδρα το Triesenberg, Liechtenstein.
  • Την ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Κ.Τ.Ε Α.Ε. με έδρα τον Πειραιά και ημερομηνία σύστασης 30.10.1984.
  • Τη ΔΑΝΑΗ Ε.Κ.Α.ΕΞ. Α.Ε. με έδρα τον Πειραιά και ημερομηνία σύστασης 14.6.1980.
  • Τον κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου, Ορκωτό Ελεγκτή, γεννημένο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το καταστατικό, τη διαχείριση του Κέντρου αναλαμβάνουν οι εταίροι-ιδρυτές οι οποίοι προσλαμβάνουν αρμόδιο Διευθυντή με ευρείες αρμοδιότητες.
Οι αποφάσεις για τη λειτουργία και τη δράση του Κέντρου λαμβάνονται από ένα 12μελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.